شما اگر صاحب کانالی در ایتا و سروش هستید، اعلام کنید تا در اینجا ثبت شود. البته محتوای آن با ارزشهای دینی، همسو باشد.
برای ثبت کافی است عنوان و لینک کانال و توضیح مختصری از کانالتان را در فرم زیر برای ما ارسال کنید.
 کانالهای زیر 30 ممبر ثبت نمی‌شوند.
 فرمهای ناقص ثبت نمی شود.