شب که می‌خوابد، خیالش آسوده است؛ چون حق کسی بر گردنش نیست، حتی مهریه‌ همسرش را بعد از ازدواج، پرداخت کرده است.
همسرش می‌‌تواند پولی را که از شوهرش گرفته است، به او برگرداند و هر ماه، سود آن را بگیرد. درست است که این ‌کار، رباست و ربا حرام است؛ اما برای زن و شوهر اشکالی ندارد.
خط جدا کننده
امام خمینی: تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۳؛ امام خامنه‌ای: رساله‌ آموزشی، ج۲، ص۴۲۱.