مدتی طول کشید تا در بیمارستانی مشغول به کار شوم که محیطش زنانه باشد، و بتوانم با حفظ تعهدات دینی، رسالت پرستاری‌ام را انجام دهم. درست است که محیطش زنانه می‌باشد، اما گاهی مریضِ مرد می‌آورند و من مجبور می‌شوم کاری را انجام دهم که نیاز به لمس بدن بیمار دارد. البته در صورت امکان، از دستکش استفاده می‌کنم.

پرستاران و حتی پزشکان باید بدانند در صورت امکان، کارهایی را که نیاز به لمسِ بدنِ مریض غیر همجنس می‌باشد، باید از روی لباس یا با دست کردن دستکش انجام دهند.

امام خمینی: تحریرالوسیله، ج۲ص۲۲؛ امام خامنه‌ای: اجوبة الاستفتائات، س۱۳۰۰