پوشیدن کفش پاشنه بلند، به خودی خود اشکال ندارد؛ ولی در صورتی که باعث جلب توجه نامحرم ‌شود، گناه و حرام است. 👠👠

امام خامنه‌ای: أجوبة‌الاستفتاءات، ۱۳۶۳؛ مکارم: استفتائات جدید، ج۲، س۱۰۲۳.