قبل‌از استخاره، در انجام ‌کاری متحیّر بود، الان‌هم که استخاره کرده‌ است، باز هم تردید دارد که آیا بر طبق استخاره عمل بکند یا نه؛ چرا که نمی‌‌داند حکم استخاره با قرآن از طریق اینترنت چیست؟

به او باید چنین گفت: اگر سایت یا نرم افزار، استخاره را طبق روشهای معمول انجام‌داده است، مانعی ندارد.


 امام خامنه‌ای: سایت، استفتائات‌جدید، دعانویسی و استخاره.