برخی از مردم تصور می‌کنند شراب هنگامی حرام است که انسان را مست بکند و اگر به این حد نرسد مانعی ندارد، در حالی که خوردن شراب مطلقا حرام است؛ کم باشد یا زیاد، مست بکند یا مست نکند. (خامنه‌ای: استفتاء از دفتر؛ مکارم: سایت، احکام اسلامی؛ سیستانی: سایت، پرسش و پاسخ)