کانال سایت شهید آوینی| بررسی کلام و آثار متفکر شهید، سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی