میرزا احمد رضا حاجتی | امام جمعه موقت اهواز و نویسنده کتاب عصر امام خمینی (رضوان الله علیه)