کانال ایتا طب تبریزیان | نشر آثار با ارزش و دروس مربوط به طب اسلامی و سنتی حکیم تبریزیان