کانال ایتا یک مربی | کانال جامع طلاب، مربیان، معلمان؛ در برگیرنده مطالب تربیتی،اخلاقی و محتوای فرهنگی تبلیغی ویژه مدارس و مساجد