کانال منبرهای ۶۰ ثانیه‎‌ای ایتا | سخنرانیهای کوتاه از بهترین سخنرانان کشور