در این عصریورش رسانه‌ها می‌خواهیم روزنه‌ای باشیم جهت روشنگری وتقویت هوش انقلابی. کانالی در موضوع تحلیل سیاسی و تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب.

https://eitaa.com/fanusegharn