آنچه در این کانال خواهید دید: معارف اهل بیت، تشرفات امام زمان، سخنرانی‌های صوتی وتصویری، معرفی کتاب های مختلف، داستان ها وحکایت ها ی اموزنده، مطالب خانواده وتربیت فرزند

https://eitaa.com/shoghevesahl313