این کانال دارای مطالبی متنوع؛ مطالب مذهبی،ورزشی،ادبی،سرگرمی،تاریخی،موسیقی و... است.

https://eitaa.com/dorehami6