حال خوشی ندارد و از شدّت درد به خود می‌پیچد، مقداری تریاک یا هروئین و مانندِ آن می‌خورد تا آرام شود و خوب. در صورتی که درمان بیماری با مواد مخدّر زمانی جایز است که «تنها راه درمان بیماری، استعمالِ مواد مخدّر باشد و ثانیاً این امر با تجویز پزشک متخصص و مورد اطمینان صورت بگیرد.»

امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتائات، س ۱۴۰۴؛ مکارم: سایت؛ سیستانی: سایت.